top of page

PRIVACYVERKLARING 

Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Studio Connect and Bloom, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. Studio Connect and Bloom, gevestigd aan de Blaak 590 te Rotterdam, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar sophie@studioconnectandbloom.com

Wat zijn persoonsgegevens? 

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens. 

 

Bijzondere persoonsgegevens 

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens. Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via sophie@studioconnectandbloom.com en dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd. 

 

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens? 

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt. 

Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen, e-mailen of een formulier invullen op de website. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad. 

 

Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op: 

- Naam 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Jouw bericht 

 

Wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang. 

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen. 

Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte/aanbod toesturen. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op: 

- N.A.W. gegevens 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Bedrijfsnaam 

- Kamer van koophandel nummer 

 

Wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang. 

3. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken. 

Als je bij mij diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst: 

- N.A.W. gegevens 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Bedrijfsnaam 

- Kamer van koophandel nummer 

 

Wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst. 

4. Om je te kunnen factureren & incasseren. 

De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op: 

- N.A.W. gegevens 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Bedrijfsnaam 

- Kamer van koophandel nummer 

 

Wettelijke grondslag; wettelijke verplichting. 

 

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening. 

Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn nieuwsbrief systeem te verwerken: 

- Naam 

- Emailadres 

 

Wettelijke grondslag; toestemming. 

 

6. Om je mijn nieuwsbrieven en relatiegeschenken toe te sturen. 

Als je bij mij hebt aangegeven dat je mijn nieuwsbrief wilt ontvangen, sla ik de volgende gegevens van je op: 

- Naam 

- E-mailadres 

 

Wettelijke grondslag; toestemming. 

 

Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik Studio Connect and Bloom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. 

Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Daarnaast gebruik ik analytische cookies om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren. 

 

Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste bezoek aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookie verklaring. 

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

 

Doorgifte aan partners 

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. 

Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die: 

- Mijn nieuwsbrieven versturen 

- Mijn post/relatiegeschenken versturen 

- Mijn betalingen & incasso’s afhandelen 

- Mijn webhosting verzorgen 

 

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving. 

Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorg ik ervoor dat uw gegevens goed worden beschermd. 

 

Doorgifte aan derden 

In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Studio Connect and Bloom, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht. 

 

De beveiliging van jouw gegevens 

Studio Connect and Bloom heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. 

Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring. 

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard? 

Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”. 

E-mail: E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil. 

Facturen en offertes: Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mij facturatiesysteem. 

 

Nieuwsbrief: Je kunt je op ieder gewenst moment uw gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen. Jouw rechten Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Connect and Bloom. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar sophie@studioconnectandbloom.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 

Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Studio Connect and Bloom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Melden van een datalek 

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel 

mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar sophie@studioconnectandbloom.com. Ik kan dan direct actie ondernemen. 

 

Aansprakelijkheid 

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Studio Connect and Bloom verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Studio Connect and Bloom accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. 

 

Wijzigingen in deze verklaring 

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Studio Connect and Bloom om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mij bedrijf. Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. 

 

In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Studio Connect and Bloom ga je akkoord met deze wijzigingen. 

Contact Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, sophie@studioconnectandbloom.com of per post: 

Studio Connect and Bloom T.a.v.: Sophie van OsBlaak 5903011 TA RotterdamStudio Connect and Bloom is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73467960.Versie: januari 2020 

bottom of page